FUNDACJA

Numer KRS

0000285253

Numer NIP

5213508334

Numer REGON

141345273

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PREZES ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DYREKTOR GENERALNY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU