Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 28 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MARTY MAGDALENY ABAKANOWICZ KOSMOWSKIEJ I JANA KOSMOWSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000285253

NIP

5213508334

REGON

141345273

Data rejestracji

26 lipca 2007 r.

Adres siedziby

Bzowa 1, 02-708 Warszawa, Polska

Cel działania

Promocja twórczości, przechowywanie i konserwowanie oraz udostępnianie dla publiczności (na rzecz ogółu społeczności) dzieci artystycznych autorstwa magdaleny abakanowicz (marty magdaleny abakanowicz-kosmowskiej)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY