Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

30,2 mln zł

2016 r.

1,5 tys. zł

2006 r.

705,3 zł

2006
2016
2020
705,3 zł 1,5 tys. zł 30,2 mln zł