Poprzednio

ZAKŁADY GRAFICZNE "DOM SŁOWA POLSKIEGO"

Nazwa pełna

FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000285139

NIP

5250010114

REGON

000274335

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 lipca 2007 r.

Kapitał zakładowy

104,8 mln zł

Kapitał wpłacony

104,8 mln zł

Zatrudnienie

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

23. 04. 2010 robert błaszczak notariusz w warszawie; Rep. A nr 8577/2010

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania świadczeń wimieniu spółki wynagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Udział Skarbu Państwa

100 %

Decyzje UOKiK

23 grudnia 2019 r.

DKK-265/2019

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

110,1 tys. zł

2004 r.

63,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.FRS.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007