Nazwa pełna

KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000284737

NIP

5213452579

REGON

141056327

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 lipca 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

89,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem, albo członek zarządu, pełniący funkcję prezesa zarządu samodzielnie, albo też prokurent samodzielnie w zakresie przewidzianym dla prokury samoisntej.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,3 mln zł

2019 r.

1,2 mln zł

2014 r.

6,8 mln zł

2013 r.

51,4 mln zł

2011 r.

50,7 mln zł

2011
2013
2014
2019
2020
50,7 mln zł 51,4 mln zł 6,8 mln zł 1,2 mln zł 2,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

19,2 mln zł

7,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007