Sprawozdanie za okres 1 marca 2018 r. — 30 listopada 2019 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 czerwca 2016 r. — 28 lutego 2018 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 08.09.2021

  Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • 11.09.2020

  Od 01. 03. 2018 do 30. 11. 2019

 • 21.12.2018

  Od 01. 06. 2016 do 28. 02. 2018

 • 30.11.2016

  Od 01. 07. 2014 do 31. 05. 2016

 • 08.01.2015

  Od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2014

 • 30.04.2013

  01. 01. 2011 - 30. 09. 2012

 • 09.05.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 16.08.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 02.11.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 25.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 16.08.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 03. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 06. 2016 do 28. 02. 2018

 • Od 01. 07. 2014 do 31. 05. 2016

 • Od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2014

 • 01. 01. 2011 - 30. 09. 2012

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 03. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 06. 2016 do 28. 02. 2018

 • Od 01. 07. 2014 do 31. 05. 2016

 • Od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2014

 • 01. 01. 2011 - 30. 09. 2012

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 03. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 06. 2016 do 28. 02. 2018

 • Od 01. 07. 2014 do 31. 05. 2016

 • Od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2014

 • 01. 01. 2011 - 30. 09. 2012

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 09.05.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 16.08.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 02.11.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01.01.2007

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 16.08.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  20000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  2602589

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA C

  Liczba akcji w serii

  2631191

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  4055226

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  1731375612

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE