Nazwa pełna

MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000284604

NIP

5212893057

REGON

013122196

Adres siedziby

Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 lipca 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

88 mln zł

Kapitał docelowy

22 tys. zł

Kapitał wpłacony

88 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇨🇦

    Rezydencja

    🇨🇦

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,9 mln zł

2020 r.

92,4 tys. zł

2018 r.

140 tys. zł

2017 r.

40 tys. zł

2016 r.

500 tys. zł

2014 r.

30 tys. zł

2013 r.

20 tys. zł

2010 r.

40 tys. zł

2009 r.

100 tys. zł

2008 r.

228,7 tys. zł

2006 r.

4,7 tys. zł

2006
2008
2009
2010
2013
2014
2016
2017
2018
2020
2021
4,7 tys. zł 228,7 tys. zł 100 tys. zł 40 tys. zł 20 tys. zł 30 tys. zł 500 tys. zł 40 tys. zł 140 tys. zł 92,4 tys. zł 1,9 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MULTIKINO.PL

Adres e-mail

BIURO.ZARZADU@MULTIKINO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2019