Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

509,4 tys. zł

2019 r.

3,5 tys. zł

2006 r.

280 zł

2006
2019
2020
280 zł 3,5 tys. zł 509,4 tys. zł