Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 11 sierpnia 2009 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000284505

Data rejestracji

12 lipca 2007 r.

Adres siedziby

Stara 4, 00-231 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Upamiętnianie osób, które - bez względu na ich narodowość, pochodzenie czy wyznanie - położyły zasługi w walce o niepodległość i suwerenność Polski, przez co stały się ofiarami terroru nazistowskiego i komunistycznego. 2. Odbudowa ducha narodu Polskiego, głównie przez dążenie do spopularyzowania w społeczeństwie - przede wszystkim wśród młodzieży - sylwetek ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski w czasie ii wojny światowej i po jej zakończeniu 3. Propagowanie i utrwalanie wiedzy na temat Polskiego wkładu w zwycięstwo w ii wojnie światowej i roli Polskiej opozycji demokratycznej w obaleniu systemu komunistycznego, a także przeciwdziałanie próbom marginalizacji bądź umniejszania wkładu polaków w pokonanie totalitaryzmów : nazistowskiego i komunistycznego. 4. Przybliżanie prawdy o okresie zmagań o wolność polityczną w Polsce. Dążenie do wyjaśnienia spraw i wydarzeń których zakłamanie było celem prl. 5. Propagowanie postaw otwartości na mniejszości narodowe, etniczne i religijne w nawiązaniu do ideałów pierwszej rzeczpospolitej. Przywracanie pamięci o tych przedstawicielach mniejszości, którzy ponieśli ofiary w walce z systemem totalitarnym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY