Poprzednio

STOLZLE CZĘSTOCHOWA

Nazwa pełna

STOELZLE CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000284061

NIP

5730113736

REGON

150250367

Adres siedziby

Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 lipca 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

21,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie, jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  21,3 mln zł

  Liczba udziałów

  42600

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

398,1 tys. zł

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

468,7 tys. zł

2018 r.

956,2 tys. zł

2017 r.

7 mln zł

2016 r.

7,5 mln zł

2015 r.

8,1 mln zł

2014 r.

5,4 mln zł

2013 r.

5 mln zł

2012 r.

575,6 tys. zł

2008 r.

39,4 mln zł

2008
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
39,4 mln zł 575,6 tys. zł 5 mln zł 5,4 mln zł 8,1 mln zł 7,5 mln zł 7 mln zł 956,2 tys. zł 468,7 tys. zł 1,1 mln zł 398,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007