Nazwa pełna

STOELZLE CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000284061

NIP

5730113736

REGON

150250367

Adres siedziby

Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 lipca 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

21,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇦🇹

  Rezydencja

  🇦🇹

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  21,3 mln zł

  Liczba udziałów

  42600

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

468,7 tys. zł

2018 r.

956,2 tys. zł

2017 r.

7 mln zł

2016 r.

7,5 mln zł

2015 r.

8,1 mln zł

2014 r.

5,4 mln zł

2013 r.

5 mln zł

2012 r.

575,6 tys. zł

2008 r.

39,4 mln zł

2008
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
39,4 mln zł 575,6 tys. zł 5 mln zł 5,4 mln zł 8,1 mln zł 7,5 mln zł 7 mln zł 956,2 tys. zł 468,7 tys. zł 1,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007