Nazwa pełna

BARTER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000283787

NIP

9661388342

REGON

050835467

Adres siedziby

Legionowa 28, 15-281 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 lipca 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie - w przypadku zarządu wieloosobowego - współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 lutego 2008 r.

RWA-7/2008

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,3 mln zł

2022 r.

7,9 mln zł

2021 r.

4,5 mln zł

2020 r.

7,9 mln zł

2019 r.

40,1 mln zł

2018 r.

104,2 tys. zł

2017 r.

128,7 tys. zł

2016 r.

46,3 tys. zł

2015 r.

92,5 tys. zł

2014 r.

77,2 tys. zł

2011 r.

144,4 tys. zł

2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
144,4 tys. zł 77,2 tys. zł 92,5 tys. zł 46,3 tys. zł 128,7 tys. zł 104,2 tys. zł 40,1 mln zł 7,9 mln zł 4,5 mln zł 7,9 mln zł 1,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

81,1 mln zł

40 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.BARTERGAZ.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017