Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "BIOETANOL-EKOLOGIA-TRANSPORT"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000283739

Data rejestracji

4 lipca 2007 r.

Adres siedziby

Al.katowicka 316, Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn, Polska

Cel działania

1. Działanie na rzecz propagowania rozwoju techniki powszechnego zastosowania bioetanolu w transporcie zbiorowym i nidywidualnym w Polsce, 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku bioetanolu w Polsce, 3. Dbałość o jakość oferty bioetanolu, 4. Integrowanie środowisk: producentów i dystrybutorów bioetanolu i producentów środków transportu nim zasilanych 5. Oddziaływanie na kształt prawa regulującego tworzenie rynku bioetanolu, monitorowanie wdrażania oraz interweniowanie w przypadkach jego nie przestrzegania 6. Promocja Polskiego przemysłu bioetanolu na rynku krajowym i zagranicznym, 7. Propagowanie idei społeczeństwa zorientowanego na kwestie ochrony środowiskai dziedzictwa narodowego, 8. Promowanie działań mających na celu stworzenia warunków formalno- prawnych zwiększających efektywność ekonomiczną produkcji i zastosowania bioetanolu w Polsce, 9. Wspieranie badań naukowych poświęconych eksploatacji pojazdów zasilanych bioetanolem, 10. Wpływanie na koordynację i spójność polityk sektorowych (gospodarka, energetyka, rolnictwo i rozwój wsi,ochrona środowiska) w zakresie tworzenia rynku bioetanolu, 11. Edukacja ekologiczna, 12. Integracja członków stowarzyszenia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY