Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA

KRS

0000283315

NIP

8992635006

REGON

020560999

Adres siedziby

Norberta Barlickiego 28, 50-324 Wrocław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 czerwca 2007 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek ząrzadu upoważniony jest do reprezentowania stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Cel działania

1. Propagowanie i rozwijanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa leżącej u podstaw organizacji solidarność walcząca; 2. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; Pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i legendy solidarności walczącej; 3. Wspieranie i pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom solidarnośći walczącej oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych, reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych i społecznych; 4. Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw działalności oraz popularyzowanie historycznych dokonań sw oraz innych organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944-1990; 5. Współpraca z ruchami demokratycznymi w innych krajach; Wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,4 tys. zł

2018 r.

213,5 tys. zł

Inne dane

Adres www

SW.ORG.PL

Adres e-mail

SW.SEKRETARIAT@GMAIL.COM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011