Nazwa pełna

GO SPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

KRS

0000028260

NIP

9511861015

REGON

013125125

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

47,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z jednego członka, spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Kuratorzy
 • Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sędzia – komisarz w sądzie rejonowym dla m. St. Warszawy w warszawie, xviii wydział gospodarczy, z dnia 25-08-2022 r. (sygn. Akt wa1m/gup/16/2022) – w sprawie w postępowaniu upadłościowym (art. 187 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe).

  Data powołania

  25.08.2022

Decyzje UOKiK

29 kwietnia 2022 r.

DKK-111/2022

Kontrola koncentracji

28 sierpnia 2019 r.

DKK-169/2019

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • POSIADA 50% UDZIAŁÓW W AXILA INVEST SP. Z O.O. BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM (30,3% AKCJI) ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. BĘDĄCEJ SYNDYKIEM MASY UPADŁOŚCI GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  47,5 mln zł

  Liczba udziałów

  95000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

28,3 tys. zł

2011 r.

602,8 zł

2009 r.

498,7 zł

2008 r.

600 zł

2007 r.

32,7 tys. zł

2007
2008
2009
2011
2012
32,7 tys. zł 600 zł 498,7 zł 602,8 zł 28,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.GO-SPORT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 54266 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002