Nazwa pełna

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000028142

NIP

1250028307

REGON

010621332

Adres siedziby

Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

14,2 mln zł

Kapitał wpłacony

14,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

JWC

Liczba wyemitowanych akcji:

88,9 mln

Wartość rynkowa:

369,7 mln zł

Decyzje UOKiK

16 czerwca 2015 r.

DDK-8/2015

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

30 listopada 2009 r.

DDK-8/2009

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,8 mln zł

2022 r.

68,3 tys. zł

2021 r.

7,1 mln zł

2020 r.

8,1 mln zł

2018 r.

19,8 tys. zł

2017 r.

24,4 tys. zł

2016 r.

22,9 tys. zł

2015 r.

14,1 tys. zł

2014 r.

17,2 tys. zł

2013 r.

28 tys. zł

2012 r.

26,1 tys. zł

2007 r.

19,9 tys. zł

2004 r.

152,4 tys. zł

2004
2007
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
152,4 tys. zł 19,9 tys. zł 26,1 tys. zł 28 tys. zł 17,2 tys. zł 14,1 tys. zł 22,9 tys. zł 24,4 tys. zł 19,8 tys. zł 8,1 mln zł 7,1 mln zł 68,3 tys. zł 3,8 mln zł
Inne dane

Adres www

HTTPS://JWC.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 63464 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001