Poprzednio

BIELSKO-BIALSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Nazwa pełna

BIELSKO-BIALSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000028089

NIP

5471607945

REGON

070806941

Adres siedziby

Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

27,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA REPREZENTUJE JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI GMINĘ BIELSKO-BIAŁA

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  27,2 mln zł

  Liczba udziałów

  54326

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

9,2 mln zł

2021 r.

4,1 mln zł

2020 r.

1,2 mln zł

2018 r.

170 tys. zł

2011 r.

45,8 tys. zł

2011
2018
2020
2021
2022
45,8 tys. zł 170 tys. zł 1,2 mln zł 4,1 mln zł 9,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.TBS.BIELSKO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2961 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001