Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 28 listopada 2008 r.

Nazwa pełna

PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ "X D.O.K." Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000280860

NIP

7952432874

REGON

180278939

Data rejestracji

17 maja 2007 r.

Adres siedziby

Żołnierzy I Awp / 1A, Przemyśl, 9 37-700, Polska

Cel działania

Promowanie wśród społeczeństwa historii współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem ziemi przemyskiej oraz wspieranie icjatyw służących propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamięci i pojednania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa i upoważnioną przez niego osobę.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY