Nazwa pełna

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000028079

NIP

7530012546

REGON

531258977

Adres siedziby

Nyska 21, 48-385 Otmuchów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

6,1 mln zł

Kapitał wpłacony

6,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch czołnków zarządu działających łącznie albo każdy członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

OTM

Liczba wyemitowanych akcji:

30,3 mln

Wartość rynkowa:

86,7 mln zł

Decyzje UOKiK

25 sierpnia 2011 r.

DKK-95/2011

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,1 mln zł

2021 r.

2,6 mln zł

2020 r.

16,3 mln zł

2019 r.

378,2 tys. zł

2018 r.

339,1 tys. zł

2017 r.

371,1 tys. zł

2016 r.

270,1 tys. zł

2015 r.

95,3 tys. zł

2014 r.

15,2 tys. zł

2011 r.

1,5 tys. zł

2010 r.

13,3 tys. zł

2009 r.

8 tys. zł

2007 r.

39,6 tys. zł

2006 r.

12,5 tys. zł

2005 r.

13,8 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13,8 tys. zł 12,5 tys. zł 39,6 tys. zł 8 tys. zł 13,3 tys. zł 1,5 tys. zł 15,2 tys. zł 95,3 tys. zł 270,1 tys. zł 371,1 tys. zł 339,1 tys. zł 378,2 tys. zł 16,3 mln zł 2,6 mln zł 1,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

37,5 mln zł

15,8 mln zł

Inne dane

Adres www

GRUPAOTMUCHOW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2998 SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015