Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 27 lutego 2024 r.

Nazwa pełna

ŻYDOWSKIE STOWARZYSZENIE B'NAI B'RITH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS

0000280233

NIP

5252442651

REGON

140995738

Adres siedziby

Twarda 6, 00-105 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 maja 2007 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań i oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia i do jego reprezentowania na zewnątrz w sposób prawnie wiążący uprawnieni są dwaj działający razem członkowie zarządu, z których jeden musi być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Cel działania

Działanie na rzecz rozwoju społeczności żydowskiej, -obronę praw człowieka i wspieranie powszechnej tolerancji, -przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom ksenofobii, -utrwalanie społecznej pamięci o zagładzie, -promowanie dobrych stosunków międzynarodowych i międzywyznaniowych, wspieranie pokojowego współistnienia, zwłaszcza między żydami i nie-żydami, tak w Polsce, jak i zagranicą, -przeciwstawianie się kampaniom nienawiści wobec państwa izrael, -pomoc ofiarom prześladowań etnicznych i terroryzmu, -wdrażanie w życiu publicznym zasad filantropii, honoru i odpowiedzialności obywatelskiej, w tym prowadzenie działalności charytatywnej z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc chorym i społecznie upośledzonym, wspieranie i ochrona ludzi starszych, owodowiałych i sierot, -wspieranie kultury, sztuk pięknych i nauk.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski