Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 24 marca 2014 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KISIELINA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000280228

Data rejestracji

4 czerwca 2007 r.

Adres siedziby

Św. Floriana 2, Stary Kisielin, 66-002 Zielona Góra 13, Polska

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: 1. Walka z patologiami w życiu rodzinnym i społecznym, 2. Poradnictwo rodzinne, 3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 4. Szerzenie sportu i kultury fizycznej, 5. Zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży defaworyzowanej, 6. Zapobieganie marginalizacji młodzieży, 7. Organizowanie opieki paliatywnej oraz prowadzenie hospicjum, 8. Organizowanie wolontariatu, 9. Aktywizacja seniorów, 10. Aktywizacja środowiska wiejskiego, 11. Walka z bezrobociem, 12. Pomoc w zwalczaniu nałogu osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, 13. Propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów, polegająca na usunięciu z życia rodziny i jednostki alkoholu i innych środków uzależniających, 14. Współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i przemocy w rodzinie, 15. Pomoc w tworzeniu grup psychoterapeutycznych na wzór anonimowych alkoholików, 16. Tworzenie tzw. Lobby abstynenckich, skupiających dorosłych, młodzież i dzieci, 17. Ochrona przyrody i środowiska, 18. Integracja europejska z organizacjami o podobnym celu i przedmiocie działalności, 19. Integracja środowiska lokalnego.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie i prowadzenie psychoterapii grupowych i indywidualnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży

 • Prowadzenie świetlicy dla członków stowarzyszenia oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży

 • Organizowanie prezlekci i odczytów popularno-naukowych, majacych na celu integrację osób niepełnosprawnych i osób sprawnych psychofizycznie

 • Organizowanie zabaw i wieczorków bezalkoholowych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych i osób sprawnych psychofizycznie

 • Organizacja wolnego czasu w tym letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Organizowanie festynów, imprez, zabaw okolicznościowych

 • Pomoc w rehabilitacji

 • Poradnictow prawne

 • Zajęcia hipoterapii, rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 • Zajęcia ruchowe na boisku przyparafialnym

 • Zajęcia i obozy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i sprawnych psychofizyczne

 • Opieka paliatywna w miejscu zamieszkania chorego, a także budowa i prowadzenie hospicjum

 • Przyjmowanie i organizowanie pracy wolontariuszy

 • Działalność wydawnicza

 • Ochrona i promocja zdrowia

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

 • Turystyka i krajoznawstwo

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji stowarzyszenia (zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY