Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KISIELINA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000280228

Data rejestracji

4 czerwca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

24 marca 2014 r.

Adres siedziby

Św. Floriana 2, Stary Kisielin, 66-002 Zielona Góra 13, Polska

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: 1. Walka z patologiami w życiu rodzinnym I społecznym, 2. Poradnictwo rodzinne, 3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 4. Szerzenie sportu I kultury fizycznej, 5. Zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży defaworyzowanej, 6. Zapobieganie marginalizacji młodzieży, 7. Organizowanie opieki paliatywnej oraz prowadzenie hospicjum, 8. Organizowanie wolontariatu, 9. Aktywizacja seniorów, 10. Aktywizacja środowiska wiejskiego, 11. Walka z bezrobociem, 12. Pomoc w zwalczaniu nałogu osobom uzależnionym od alkoholu I narkotyków, 13. Propagowanie trzeźwości I zmiana obyczajów, polegająca na usunięciu z życia rodziny I jednostki alkoholu I innych środków uzależniających, 14. Współpraca z instytucjami I organizacjami przeciwdziałającymi uzależnieniom I przemocy w rodzinie, 15. Pomoc w tworzeniu grup psychoterapeutycznych na wzór anonimowych alkoholików, 16. Tworzenie tzw. Lobby abstynenckich, skupiających dorosłych, młodzież I dzieci, 17. Ochrona przyrody I środowiska, 18. Integracja europejska z organizacjami o podobnym celu I przedmiocie działalności, 19. Integracja środowiska lokalnego.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie I prowadzenie psychoterapii grupowych I indywidualnych dla dorosłych, dzieci I młodzieży

 • Prowadzenie świetlicy dla członków stowarzyszenia oraz świetlicy dla dzieci I młodzieży

 • Organizowanie prezlekci I odczytów popularno-naukowych, majacych na celu integrację osób niepełnosprawnych I osób sprawnych psychofizycznie

 • Organizowanie zabaw I wieczorków bezalkoholowych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych I osób sprawnych psychofizycznie

 • Organizacja wolnego czasu w tym letniego wypoczynku dla dzieci I młodzieży

 • Organizowanie festynów, imprez, zabaw okolicznościowych

 • Pomoc w rehabilitacji

 • Poradnictow prawne

 • Zajęcia hipoterapii, rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 • Zajęcia ruchowe na boisku przyparafialnym

 • Zajęcia I obozy integracyjne dla osób niepełnosprawnych I sprawnych psychofizyczne

 • Opieka paliatywna w miejscu zamieszkania chorego, a także budowa I prowadzenie hospicjum

 • Przyjmowanie I organizowanie pracy wolontariuszy

 • Działalność wydawnicza

 • Ochrona I promocja zdrowia

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnej

 • Turystyka I krajoznawstwo

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji stowarzyszenia (zarówno w sprawach majątkowych, jak I niemajątkowych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY