Nazwa pełna

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000027924

NIP

6690501466

REGON

330091493

Adres siedziby

Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

48,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.2 UST.2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART.2 UST.2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • 67.354 udziałów - łącznie na kwotę 33.677.000,00 złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 30.000 udziałów łącznie na kwotę 15.000.000 zł.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,1 mln zł

2021 r.

34,4 tys. zł

2020 r.

6,8 mln zł

2019 r.

44,3 tys. zł

2018 r.

15,8 tys. zł

2017 r.

662,1 tys. zł

2016 r.

127,2 tys. zł

2013 r.

77,6 tys. zł

2012 r.

645,3 tys. zł

2011 r.

7,6 mln zł

2009 r.

307,1 tys. zł

2008 r.

917,3 tys. zł

2007 r.

106,3 tys. zł

2006 r.

2,7 tys. zł

2005 r.

22,1 tys. zł

2004 r.

224,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
224,7 tys. zł 22,1 tys. zł 2,7 tys. zł 106,3 tys. zł 917,3 tys. zł 307,1 tys. zł 7,6 mln zł 645,3 tys. zł 77,6 tys. zł 127,2 tys. zł 662,1 tys. zł 15,8 tys. zł 44,3 tys. zł 6,8 mln zł 34,4 tys. zł 1,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 988 SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY W KOSZALINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015