Nazwa pełna

"CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000027871

NIP

8151549461

REGON

690677685

Adres siedziby

Polna 2 A, 37-100 Łańcut, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

5,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnionieni są samodzielnie prezes zarządu spółki, dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5,7 mln zł

  Liczba udziałów

  11300

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

3,2 tys. zł

2023 r.

36,1 tys. zł

2022 r.

270,4 tys. zł

2021 r.

9,5 mln zł

2020 r.

127,6 tys. zł

2019 r.

24,7 tys. zł

2018 r.

126,1 tys. zł

2017 r.

121,6 tys. zł

2016 r.

13,7 tys. zł

2013 r.

167,6 tys. zł

2012 r.

2,2 tys. zł

2010 r.

13 tys. zł

2009 r.

3,8 tys. zł

2008 r.

49,4 tys. zł

2007 r.

30,3 tys. zł

2005 r.

8,4 tys. zł

2004 r.

1,7 tys. zł

2004
2005
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,7 tys. zł 8,4 tys. zł 30,3 tys. zł 49,4 tys. zł 3,8 tys. zł 13 tys. zł 2,2 tys. zł 167,6 tys. zł 13,7 tys. zł 121,6 tys. zł 126,1 tys. zł 24,7 tys. zł 127,6 tys. zł 9,5 mln zł 270,4 tys. zł 36,1 tys. zł 3,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2067 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MONITOR POLSKI B

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000