Nazwa pełna

KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000278401

NIP

6830003427

REGON

000041683

Adres siedziby

Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 kwietnia 2007 r.

Kapitał zakładowy

21 mln zł

Kapitał wpłacony

21 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokutentem 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 9 sierpnia 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

  • Od 17 czerwca 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

91,4 mln zł

2021 r.

130,3 mln zł

2020 r.

45 mln zł

2019 r.

44,9 mln zł

2018 r.

74,9 mln zł

2017 r.

75 mln zł

2016 r.

62,4 mln zł

2015 r.

100,8 mln zł

2014 r.

73,2 mln zł

2013 r.

117,6 mln zł

2012 r.

103,8 mln zł

2011 r.

73,6 mln zł

2010 r.

70,8 mln zł

2009 r.

44 mln zł

2008 r.

51 mln zł

2007 r.

55,3 mln zł

2006 r.

48 mln zł

2005 r.

66,4 mln zł

2004 r.

97 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
97 mln zł 66,4 mln zł 48 mln zł 55,3 mln zł 51 mln zł 44 mln zł 70,8 mln zł 73,6 mln zł 103,8 mln zł 117,6 mln zł 73,2 mln zł 100,8 mln zł 62,4 mln zł 75 mln zł 74,9 mln zł 44,9 mln zł 45 mln zł 130,3 mln zł 91,4 mln zł
Inne dane

Adres www

[email protected]

Adres e-mail

WWW.KOPALNIAWIELICZKA.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MONITOR POLSKI B-DOTYCZY DOKUMENTÓW,O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST.Z DNIA 29.09.1994R. O RACHUNKOWOŚCI

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007