Nazwa pełna

FABIOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000277728

NIP

5520100851

REGON

000568166

Adres siedziby

556, Białka, 34-220 Maków Podhalański, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 marca 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

52,5 mln zł

Kapitał wpłacony

52,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jodnoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

169,6 tys. zł

2021 r.

4,6 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

3,9 mln zł

2018 r.

197,4 tys. zł

2017 r.

235,2 tys. zł

2016 r.

159,4 tys. zł

2014 r.

2,3 mln zł

2012 r.

7,7 mln zł

2011 r.

15,8 tys. zł

2008 r.

2 tys. zł

2008
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tys. zł 15,8 tys. zł 7,7 mln zł 2,3 mln zł 159,4 tys. zł 235,2 tys. zł 197,4 tys. zł 3,9 mln zł 1,3 mln zł 4,6 mln zł 169,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1 mln zł

719,1 tys. zł

Inne dane

Adres www

[email protected]

Adres e-mail

WWW.FABIOS.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007