Nazwa pełna

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000027702

NIP

9542381960

REGON

277586360

Adres siedziby

Grójecka 17, 02-021 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,2 mld zł

Kapitał wpłacony

2,2 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje prezes zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PKP

Liczba wyemitowanych akcji:

44,8 mln

Wartość rynkowa:

642,2 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 67 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

189,6 tys. zł

2018 r.

275,9 mln zł

2017 r.

45,9 tys. zł

2015 r.

1,1 mln zł

2014 r.

2,1 mln zł

2013 r.

26,2 mln zł

2012 r.

9,4 mln zł

2010 r.

439,6 tys. zł

2008 r.

920,2 tys. zł

2007 r.

734 tys. zł

2006 r.

263,2 tys. zł

2004 r.

15 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2020
15 tys. zł 263,2 tys. zł 734 tys. zł 920,2 tys. zł 439,6 tys. zł 9,4 mln zł 26,2 mln zł 2,1 mln zł 1,1 mln zł 45,9 tys. zł 275,9 mln zł 189,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

679,1 mln zł

275,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PKPCARGO.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001