Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000276917

NIP

5252188879

REGON

001314367

Data rejestracji

22 marca 2007 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 29/31 / 44, 00-272 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest rozwijanie, pogłębianie I upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej, jak również z zakresu wszystkich innych nauk pozostających w związku z heraldyką troska o rozwój sztuki heraldycznej oraz reprezentowania I zrzeszania ogółu polskich badawczych z zakresu wymienionych dziedzin I miłośników tych badań.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu zarządu głównego towarzystwa reprezentują z zastrzeżeniem treści §49, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca bądź inny członek prezydium upoważniony do tego przez zarząd główny. §49: dla ważności pism dotyczących praw I obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub jego zastępcy.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 410 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY