Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000276917

NIP

5252188879

REGON

001314367

Data rejestracji

22 marca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

22 października 2019 r.

Adres siedziby

Długa 7, 00-263 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest rozwijanie, pogłębianie I upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej, jak również z zakresu wszystkich innych nauk pozostających w związku z heraldyką troska o rozwój sztuki heraldycznej oraz reprezentowania I zrzeszania ogółu polskich badawczych z zakresu wymienionych dziedzin I miłośników tych badań.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu zarządu głównego towarzystwa reprezentują z zastrzeżeniem treści §49, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca bądź inny członek prezydium upoważniony do tego przez zarząd główny. §49: dla ważności pism dotyczących praw I obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub jego zastępcy.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 410 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY