Nazwa pełna

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000276622

NIP

7352691202

REGON

120415969

Adres siedziby

Szewska 8, 34-400 Nowy Targ, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 kwietnia 2007 r.

Kapitał zakładowy

12,7 mln zł

Kapitał docelowy

9,5 mln zł

Kapitał wpłacony

12,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwóch wiceprezesów łącznie lub wiceprezes zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Spółka notowana na GPW

Skrót:

WOJ

Liczba wyemitowanych akcji:

12,7 mln

Wartość rynkowa:

91 mln zł

Decyzje UOKiK

31 maja 2023 r.

DZP-21/2023

Zatory Płatnicze

3 marca 2020 r.

DIH-6/2020

Pozostałe

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

757,4 tys. zł

2022 r.

9 mln zł

2021 r.

2,3 mln zł

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

139,8 tys. zł

2017 r.

296,5 tys. zł

2016 r.

149,2 tys. zł

2015 r.

48 tys. zł

2014 r.

121,7 tys. zł

2010 r.

12 mln zł

2007 r.

2,2 tys. zł

2007
2010
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2,2 tys. zł 12 mln zł 121,7 tys. zł 48 tys. zł 149,2 tys. zł 296,5 tys. zł 139,8 tys. zł 6 mln zł 2,3 mln zł 9 mln zł 757,4 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.WOJAS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007