Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

506,4 tys. zł

2013 r.

162,9 zł

2012 r.

10,2 tys. zł

2012
2013
2020
10,2 tys. zł 162,9 zł 506,4 tys. zł