Poprzednio

FUNDACJA POMOCY CHORYM NA DEPRESJĘ ORAZ CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ "STABILO"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

4,1 mln zł

3,4 mln zł

2007 - 2013

5

4,5 mln zł

3,8 mln zł

Łącznie

8

8,6 mln zł

7,3 mln zł