Poprzednio

FUNDACJA POMOCY CHORYM NA DEPRESJĘ ORAZ CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ "STABILO"

Nazwa pełna

FUNDACJA STABILO

KRS

0000276478

NIP

9562193598

REGON

340292143

Adres siedziby

Fosa Staromiejska 30 / 6, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 marca 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednoosobowo prezes zarządu, na podstawie stosownej uchwały zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

604,4 tys. zł

2013 r.

162,9 zł

2012 r.

10,2 tys. zł

2012
2013
2020
10,2 tys. zł 162,9 zł 604,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

4,1 mln zł

3,4 mln zł

2007 - 2013

5

4,5 mln zł

3,8 mln zł

Łącznie

8

8,6 mln zł

7,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011