Nazwa pełna

ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000275176

NIP

5270011878

REGON

010404971

Adres siedziby

Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 lutego 2007 r.

Kapitał zakładowy

17,2 mln zł

Kapitał wpłacony

17,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie ma prawo do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i podpisywania dokumentów w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

14 grudnia 2021 r.

DZP-18/2021

Zatory Płatnicze

21 grudnia 2020 r.

DKK-235/2020

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE,POPRZEZ SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A., A TAKŻE POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA SAMODZIELNIE JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,2 mln zł

2020 r.

15,6 mln zł

2007 r.

641,7 zł

2006 r.

25,2 tys. zł

2005 r.

2,2 tys. zł

2005
2006
2007
2020
2022
2,2 tys. zł 25,2 tys. zł 641,7 zł 15,6 mln zł 6,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.ANWIM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015