Nazwa pełna

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000027497

NIP

6262619005

REGON

276902504

Adres siedziby

Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

439,9 mln zł

Kapitał wpłacony

439,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zaządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Decyzje UOKiK

27 listopada 2015 r.

DKK-203/2015

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 49 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 31 października 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 3 września 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 7 października 2022 r.

  ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 23 czerwca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,2 mln zł

2021 r.

1,6 mld zł

2020 r.

1,9 mld zł

2019 r.

695,3 mln zł

2018 r.

1,5 mld zł

2017 r.

1,6 mld zł

2016 r.

1,1 mld zł

2015 r.

907,1 mln zł

2014 r.

486,2 mln zł

2013 r.

394,6 mln zł

2012 r.

383,2 mln zł

2011 r.

371,5 mln zł

2010 r.

349 mln zł

2009 r.

240,4 mln zł

2008 r.

190,6 mln zł

2007 r.

215,8 mln zł

2006 r.

262,3 mln zł

2005 r.

230,9 mln zł

2004 r.

323,7 mln zł

2003 r.

7,4 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7,4 mln zł 323,7 mln zł 230,9 mln zł 262,3 mln zł 215,8 mln zł 190,6 mln zł 240,4 mln zł 349 mln zł 371,5 mln zł 383,2 mln zł 394,6 mln zł 486,2 mln zł 907,1 mln zł 1,1 mld zł 1,6 mld zł 1,5 mld zł 695,3 mln zł 1,9 mld zł 1,6 mld zł 4,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.SRK.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18069 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001