Nazwa pełna

TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000027471

NIP

5250000564

REGON

010721743

Adres siedziby

A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

184,9 mln zł

Kapitał wpłacony

184,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

93,22 %

Decyzje UOKiK

8 czerwca 2004 r.

RWA-15/2004

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 50 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

7,9 mln zł

2022 r.

4,7 mln zł

2021 r.

6,4 mln zł

2020 r.

1,8 mln zł

2019 r.

36,6 tys. zł

2018 r.

5,8 mln zł

2017 r.

888,4 tys. zł

2016 r.

36,5 tys. zł

2010 r.

42,5 mln zł

2009 r.

20,5 mln zł

2007 r.

2,5 tys. zł

2006 r.

9,6 tys. zł

2006
2007
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9,6 tys. zł 2,5 tys. zł 20,5 mln zł 42,5 mln zł 36,5 tys. zł 888,4 tys. zł 5,8 mln zł 36,6 tys. zł 1,8 mln zł 6,4 mln zł 4,7 mln zł 7,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

12,9 mln zł

6,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 41123 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000