Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

93,1 tys. zł

2018 r.

61,3 tys. zł

2017 r.

3 tys. zł

2016 r.

73,7 tys. zł

2014 r.

107 tys. zł

2013 r.

371,2 tys. zł

2010 r.

3,3 tys. zł

2009 r.

3,6 tys. zł

2009
2010
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,6 tys. zł 3,3 tys. zł 371,2 tys. zł 107 tys. zł 73,7 tys. zł 3 tys. zł 61,3 tys. zł 93,1 tys. zł 3,7 mln zł 3,5 mln zł