Nazwa pełna

KUCHNIE REGIONALNE BAJORA SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000274525

NIP

6792922786

REGON

120414496

Adres siedziby

Wadowicka 8 A, 30-415 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

20 lutego 2007 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu jest każdy wspólnik.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 lutego 2007 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 20 lutego 2007 r.

Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

4,7 tys. zł

2012 r.

17,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007