Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 14 czerwca 2011 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PARADIS JUDAEORUM

KRS

0000274447

Adres siedziby

Kobierzyńska 66 / 14, 30-363 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 lutego 2007 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświdczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes samodzielnie lub dwóch wiceprezesów łacznie. Jeżeli powołano tylko jednego wiceprezesa - jest on upraniony do samodzielnoego działania.

Cel działania

1. Działanie na rzecz odkrywania i promowania fenomenu państwa Polskiego jako azylu oraz miejsca kulturalnego, duchowego i ekonomicznego rozwoju różnych grup narodowych i etnicznych. 2. Badania nad dziedzictwem historycznym, ideowym, kulturalnym i materialnym Polski piastów i jagiellonów, rzeczypospolitej obojga narodów, ziem Polskich pod zaborami oraz w okresie ii rzeczypospolitej i w czasach późniejszych. 3. Tworzenie, realizację i promowanie inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym związanym z Polskim dzedzictwem historycznym. 4. Upowszechnianie Polskiego wkładu w europejskie dziedzictwo historyczne i kulturalne. 5. Wspomaganie działań na rzecz tworzenia się społeczeństwa obywatelsckiego w europie środkowo-wschodniej, a w szczególności na obszarach wchodzących niegdyś w skład rzeczypospolitej. 6. Działania na rzecz wzmacniania świadomości historycznej europejczyków oraz potomków mieszkańców dawnych ziem rzeczypospolitej. 7. Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego i realizujących podobne cele.

Rada Kuratorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór