Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 14 czerwca 2011 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PARADIS JUDAEORUM

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000274447

Data rejestracji

16 lutego 2007 r.

Adres siedziby

Kobierzyńska 66 / 14, 30-363 Kraków, Polska

Cel działania

1. Działanie na rzecz odkrywania i promowania fenomenu państwa Polskiego jako azylu oraz miejsca kulturalnego, duchowego i ekonomicznego rozwoju różnych grup narodowych i etnicznych. 2. Badania nad dziedzictwem historycznym, ideowym, kulturalnym i materialnym Polski piastów i jagiellonów, rzeczypospolitej obojga narodów, ziem Polskich pod zaborami oraz w okresie ii rzeczypospolitej i w czasach późniejszych. 3. Tworzenie, realizację i promowanie inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym związanym z Polskim dzedzictwem historycznym. 4. Upowszechnianie Polskiego wkładu w europejskie dziedzictwo historyczne i kulturalne. 5. Wspomaganie działań na rzecz tworzenia się społeczeństwa obywatelsckiego w europie środkowo-wschodniej, a w szczególności na obszarach wchodzących niegdyś w skład rzeczypospolitej. 6. Działania na rzecz wzmacniania świadomości historycznej europejczyków oraz potomków mieszkańców dawnych ziem rzeczypospolitej. 7. Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego i realizujących podobne cele.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświdczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes samodzielnie lub dwóch wiceprezesów łacznie. Jeżeli powołano tylko jednego wiceprezesa - jest on upraniony do samodzielnoego działania.

Rada Kuratorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY