Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

7,6 mln zł

2,2 mln zł

2007 - 2013

1

2,9 mln zł

628,9 tys. zł

Łącznie

3

10,5 mln zł

2,8 mln zł