Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 14 lutego 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

14 lutego 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »