Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 11 czerwca 2008 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PAIDEIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000272869

NIP

5222853102

REGON

140918413

Data rejestracji

29 stycznia 2007 r.

Adres siedziby

Bolkowska 8 / 61, 01-464 Warszawa, Polska

Cel działania

1) popularyzacja kultury, w szczególności filozofii, teologii, myśli politycznej, ekonomii, literatury i historii, 2) promocja tradycji konserwatywnej, nauczania społecznego kościoła katolickiego i postaw patriotycznych, 3) edukacja i wychowanie w duchu cnót i wartości republikańskich, 4) prowadzenie i wspieranie badań nad dziejami filozofii i myśli politycznej, specyfiką Polskiego doświadczenia historycznego i stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w strukturach unii europejskiej.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu fundacji łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY