STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000272299

Numer NIP

7372089678

Numer REGON

120416590

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE