Nazwa pełna

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000272147

NIP

6340126424

REGON

000558506

Adres siedziby

Al.korfantego 9, 40-951 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 stycznia 2007 r.

Kapitał zakładowy

3,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jedengo członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

120,7 tys. zł

2021 r.

1,3 mln zł

2020 r.

8,3 tys. zł

2019 r.

25,5 tys. zł

2012 r.

278,5 tys. zł

2012
2019
2020
2021
2022
278,5 tys. zł 25,5 tys. zł 8,3 tys. zł 1,3 mln zł 120,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006