Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

928 tys. zł

2020 r.

11 mln zł

2019 r.

7 mln zł

2018 r.

4,9 mln zł

2017 r.

8 tys. zł

2016 r.

3,2 mln zł

2015 r.

5,2 mln zł

2014 r.

5,6 mln zł

2013 r.

758 tys. zł

2008 r.

24,2 zł

2008
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
24,2 zł 758 tys. zł 5,6 mln zł 5,2 mln zł 3,2 mln zł 8 tys. zł 4,9 mln zł 7 mln zł 11 mln zł 928 tys. zł