Poprzednio

DSO

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

795,3 tys. zł

2019 r.

7 mln zł

2018 r.

4,9 mln zł

2017 r.

8 tys. zł

2016 r.

3,2 mln zł

2015 r.

5,2 mln zł

2014 r.

5,6 mln zł

2013 r.

758 tys. zł

2008 r.

24,2 zł

2008
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
24,2 zł 758 tys. zł 5,6 mln zł 5,2 mln zł 3,2 mln zł 8 tys. zł 4,9 mln zł 7 mln zł 795,3 tys. zł