Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 17 października 2018 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE TEATR PER SE"

KRS

0000271735

NIP

7742982290

REGON

140838619

Adres siedziby

Boczna 2, 09-402 Płock, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 stycznia 2007 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. W szczególnych sytuacjach do reprezentowania stowarzyszenia jest upoważniony prezes lub wiceprezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie. Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, -propagowanie twórczości teatralnej i twórczości pokrewnych bezpośrednio związanych z twórczością teatralną, -rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań, na rzecz rozwoju twórczości teatralnej i kulturalnej, -wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane, -budowanie wizerunku stowarzyszenia jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór