C0 <@ lang="pl" data-crsf_token="qotbMBwcQXGQZsbSi9Bjcvd4FLjUJvtvIV6N0au6"@Kead> ENERGA | Rej r.io282701c0870644ef96d85bce7522da1Dy0?("?"+ join("&! (@c=0;cZ Tpb"Dz B żUcennik">C`Tapi">API0d q #C~-row '#K+hamburg$nm < h ; gE ; @s d-flex2@#sin?red.kctUrl=b%3A%2F 0 ] e,ga D$ d !+-on3]hil(dus)l@-Zin[al5Za euj5ę}w-75S W WS !koml-2OF9FW\sk%Ya 'jf(($ '-,Gفsregi.yV&2 w-100yv-m0 8fq'placehol,="Szukaj i i osób...Gka(& "; s fals&` . O C) @`)'# ADNio-no6es I!0]*"0 ak m`@`%^@`3@&b6E icope?)t: 0 b JK page-ch1_V Yoff=U$!>J|ĈM-Umiany+je,ow[]sprawo"! +, S1!pomoc_pub;zn +state-aidjP@5 5!mo,s 9announce/Ogł4gS \tag *Oak>"!7Eam63>PA@'Np? ksztal7y spliP1ł`2cakt booktaǖTYwzJki!B W- o dokNaxodpi Ucertific)!O@- z 3q<-S-report @v-slo<8{ 6un Ton=u&/ra@.pdf%A mt-2F pr3$ featur7h 5373629420!@A~|lig3 tems"8xr4baseP{ ju4fy7M &8betwe! 3,rt}G8#4Hߢ wnload1shrinkWgBPobierz $];wTnew">NOWE?\ UE 'ualne,=FOon0u4㵰ARh6oria#Y>w%Uu nr F[, obotKujące7 PBod 1ng>9 marca 2023 r.! @,

Z:cz ę @ów@ *HAo 3=%-field'7 {@@- "ln2 @;%$ic_;@3 %car1)*d-8$$#5m'C&Xl inEH"@@5$azwa"Vlab$@# pełnaB<a uGval @cK` ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA3#C3AP ( ".%acL,-ۼK,%%?*@.6 'g%ry-n>eW(B@F?_[7C++<%VO RNIP9570 722uREGON220353024Me border-top pO' >F adresA@# siedzibyzAl.grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,/elsk!@#wrfl QQ *el="a0:`P2v"n:aՀ ,v:.c;) 5post_?Vice*!A\u0144sk/cod(q#itwL)eet;wԀzhouse_no/!$adBs_id&10859)ptLnull}Bvc:3rYb*bn 4,+>& 2012-05-240}}" forma4WIS,#can-!0r@="FEATURE_ACCESSOR__NO__INSUFFICIENT_PLAN}/I@DQ `$aJ_prawnFAu *@w!.n@Kliz 3@'%bSWC/"g8 stycz=4+074+#AN \K$Ӓwys5sc_kapi>u_zakla7eg`2)=A D-currencS![*.="4 521 612 884,88 ZŁ S4,*  zł #;% t*BamIC!:4!!!.88P14ڠ'Zi<1 X5:X5gX3-09 lXCSgkwot$_ok- lenie_czesciwpla<"wpł@2dsw$[: Ozn?F. 1O% umoJH/cp 9Cmap_.: *% \a z {femJ5ani "%' on:error="hide +"/idfmarkerBy > < +@G ` @>3$g [akg8@Q @,h<H@!a@ &'@card-rd-indu"i?tmb! ,$ d-mj"-͠R@VG/@X mr-2">Status p*tni#VATVfl 4325443435' 4 ˜#-뢓A @$@;hunk(d b%.c,5bPokaż nJ Aro(!@%co.d-1#+'$D4'"aDP?suba&GG%pre0t ` L@}b*re_ G4 bigg ?2+an_.1.sposob_%miotuS ;ób';3metaY'_T 

Od 20@r.B JB2J:W7[2GgSCE Nf-cja_w_`,i4*'0Afl0>@: GpsU'badge-)ity. @ XWICEPREZES ZARZĄDU DS. KOMUNIKACJIa ` ,3 rbf,}.FT\u0104 X3r:9720-01-20Lro.8#Q(}F ^f<;5횆419343rHMr <Janusz Jakub Szu-i!425+ RPORACYJNYCHj,T`?| 1Ǭ&[V41242M04mR6회945939" ^Mich?n St6s?ww Perlik7 czerw4J6)FINANSOW .Ȭ3XS536-07mɊ8휊25->sMaria Ps 20 wrześn-8ceoz, q@?m8:[CEO]6;9Lt% U;ugi finansowe z wy eniem ubezpie ń (unduszów emerytalnych`,@?`L$ l">GŁÓWNA;Z*%3 C=70>=DKlność"Drmqr "". doradztwo zPanBaG "a :<((H2Arch$ ktura, inży!27, b|i! izy techniFG.ᵼ3Reklame rynku!opinii bejG!yѢvProj#]owE , fotografC_t'ma'n3, "aprofesjon (8<7Gx*p xWytwarg#zaopatryb& )q nergię el"=k ą, gaz, par wodorącą@ #owiet6?' u%CI klimatyzacyjGGwAZd 7G62JO$p$m"Fw"k3I@nforBFkiG?(h77Wynaj*!z)żawHg cᐶ4@02#hz ҿ Ke2sQgółO@Dż0s Yr % VQ.5n)B'& a GPW@h;`@ row Aj-md9nt"<#4divE2%7S-@ LSkrót:2va0|a www.gpw.pl".olka?isin=PLENERG008"7@>ENG TH-"er*TLk ml-1 o UaMWxL.ba35abfPakcji$ 414,1 mlnV"#@.@qbWartNv#"@Ab2,8A$dLO-@6@ `* ND-rh1s_ < NDu012326" style="zWex: #`` {t/8kP`A f\@td}: font-weigh7JR, za rok 20217< 5`E pb-0 `# Xdocs-@ w@[ 4L D6`&Hؤ 982832c_imgbackgro7--ge: url('s3.eufr%1.2z0<ws=\epf.Zf /pdf/thumbs>0px.png')E!@

ORQa biegłego rewid'7a / `U8roT* +a6; — a_sa_e3686e_-e_z_M _jsf_31122"D_pl. .bH "k"a2603130_\ˀ Uchwała lub0.stanP3!n 7at0?rdRu sko:,lid%aaZWZdA -]e SSF_14/l47BDJSFᏵx~4!~o#|/|al%4ys7bądź k3C}%tye%QBłB5NA[m@= s/Ȃ>l)w2vkum&VyE`[r_n2Y! a I:Ga{B5 `N.">Decyzj䶩 Urzędu OchN+Konkuren-2= sa6d">UOKiKpI@-) -I)"X`*^4($Zuokik/500 vH;)A/11k;#$ B f@?*`Ec,E# pkdat1P12 k(t# 2* 7y@Fb*?3DKK-83$L+@#'trola )QE1ra#?B w-- 2#e h;660 SvZ60581y0P-817V8C810#8178S 5k-;-moreSCut $UY t5| dCK@y%ؠk*F@11 'a)m@ Rada NadzorczN@Fn`2uB`/ :< BTBpx:|&objeB5(@H6 U V" nam4:ˡV:19.B ytLB40399 C{Y[@?Pau(nZiemiecka Księ=P'Wn3BG* Od 3 c'k14}6*2C9x2}41.`Q`xAg5sz$rTerli<s Kul 15}@ [n(4#G |5 paź4{?iko91633140697tSylw?S!\u0141@04)@41-@04D?d#g140ZL3-0 6L-Qg?f@KS 21 wpisów Sycznych mU@-sudopE`K+FOtrzy+a 618d$Z Aborb K`Z'my4%Lo :lab right">2015 %G`}>O="1946.72>1,0tys.)6 Zw3<4$<4.89,?K3$2726.4622$35259.7435,3E @qj]Gc*closed,więc."F*à;:$-md-8!7/' horizontal_sc/l .@ qhart-yeax`id`R-2#)/Ch0: 1%;`)09/ 10 0010X11Q212X33X44X55A)}tooltip et-.gers#O %dD -$[- $- %- %X- X%- #Y9 aiu)& Cmock vL)Ay)ZD@U+Inne daneDU ;+](3wwwP">Adres 'U,ND5΂ WWW.ENERGA.PL$>` s!Ai'$08>bda21vDl7email ZARZAD@,S aՀ -22>7-29l7czy_przedsiebiorca owadzi_ alalnosc_gospodarcza_z_innymvami>Czy eęf f @fSią z j> j dstawiem scywilnej?䞤NIEP]A \c!tut"zyznaje_ueniapisteo"_akcjonariuszoma"aG@a osa okreś`bJbDtytuLuczestnictwa w doch#?ch`$majątku e wynik@cy 'z`]iobligat:&"e_" Etawo_do_uElu_w_zyskEXNe[" O"u `Ołu wBO;]zarzad_lub_rada_a'nn%Qruja(sa%n'z$n(o_emisji_warrantow_subskrypYlP=B@sąde@t t%a s"`vż`wBπw wów x`X$en_kon*5c*gierws*prok%ro"6By_k% y_nale zlozyc_Fe_fLUD pń końJ>c*us s%)s,"z k"<ry*Mleż"ło ć'E;eMcIM Yg 31.12.2006&MR9>I֎!$+6ӳ15-11-10kM"cv`  chapCs"n &8rder" .} `*id="grapaR<` :node='{"id":@iz#,"z KrsOrg!  slug b)a 6a":^,"kr@N0 nip 79a %reg d 62_ dun :null 2am{ SP\u00d3 141֤ 4@(_short M`form!qQs_p )@legal`% b'_aIs@stock_a| >x ]:"4@v J0@BUSINESS 0ti 1A)20 9 11:16:59 !firs!zA&7x@rlG >no ` w0en :$@#ngX40 lop ` Ubusiness_insert#remove#?ngo: -(_i!ioT4`>"% ;4suspens Ksumpbt l`f2A^ic c !12AL`e#áPb#ficiarix0 @!":[]_citiz hi!( idenc!@&9y_":-!!primabP"&websiAX:Y`G& c'ra#Հ2w-oadl5zil$cnc spo#EK!GdadT4sk c%0 @ity $-eeCA . 247D堉6;59`‚locb@"!":54.402%-398@$ 18.57#83} ojewon_&y 8%L .~iat6Dtg.a01" Fd@zE1!u:_htm!"4.5!G026ɧmld z 14@ce {E // dP"4@`( f&"4x@ƿPre4b Z/@05du x&_Ga1617352!>ers"9U!$ex F birthdaA 1966+6A w_likw$b42W|2mniuv"R"O_deciDdgpw!":[["K",`9 6'I` 1]]],["M",6 7$M 1@7" H`ID I35 J 6!9N 77 @9$vB{"6 "ACTIVE!krequ'a"3% 2"#das_v!u%1acc 6o`_nu[Tck_dN1"}}')i? | i'X cePAH.iR^G#ept" Wsm -outl# hJ px-5@"t"t@b-3">OK<b) V-=Gy@ & logo-and-menu@2 )@ReBr.io@j" srcimg/@! -gs.svg" / @$T 7@

  RYu$e-$bow%D }l 5{ 7@copyrif$F;^gl epf.org.pl">&@8 ; 2023 FunI9)*)ństwo1@@` no'ips ($t.&",-$nott>CNpe /javaJ!5/ a*.as79e43036f80d25a9a46c320b73c8a8b"&\hL 2e77c40124bd Ab0 a61d2)yaf555L%Y&@K !-- memc | cre/,d:a-03-27 050:53 expi! 9:59:53 -->