Nazwa pełna

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000271591

NIP

9570957722

REGON

220353024

Adres siedziby

Al.grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 stycznia 2007 r.

Kapitał zakładowy

4,5 mld zł

Kapitał wpłacony

4,5 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ENG

Liczba wyemitowanych akcji:

414,1 mln

Wartość rynkowa:

3,6 mld zł

Decyzje UOKiK

12 kwietnia 2021 r.

DKK-83/2021

Kontrola koncentracji

18 stycznia 2017 r.

DKK-10/2017

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 43 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

1,9 tys. zł

2014 r.

9,7 tys. zł

2013 r.

2,7 tys. zł

2012 r.

35,3 tys. zł

2011 r.

2,8 tys. zł

2010 r.

4,7 mln zł

2009 r.

29,3 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
29,3 tys. zł 4,7 mln zł 2,8 tys. zł 35,3 tys. zł 2,7 tys. zł 9,7 tys. zł 1,9 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ENERGA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006