Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 26.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 30.03.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 29.05.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 14.05.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 31.05.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 09.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 30.06.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 03.07.2008

  15. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 15. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 15. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 15. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  12941177

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  2800000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  200000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  450000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  91521500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE