Nazwa pełna

POLSKA IZBA RADIODYFUZJI CYFROWEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000271396

NIP

7792326286

REGON

300524739

Data rejestracji

4 stycznia 2007 r.

Data ostatniej zmiany

4 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 104 / 204, 60-307 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

  • Badania I analizy techniczne

  • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są : prezes związku działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE