Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000270383

NIP

5170199121

REGON

180188892

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 80 / 5, 00-175 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 grudnia 2006 r.

Kapitał zakładowy

115,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa prezes zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

30 marca 2011 r.

DKK-36/2011

Kontrola koncentracji

17 lutego 2010 r.

DKK-15/2010

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 grudnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  113,9 mln zł

  Liczba udziałów

  113917

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,1 mln zł

2022 r.

13,1 mln zł

2021 r.

14,4 mln zł

2020 r.

14,3 mln zł

2019 r.

12,4 mln zł

2018 r.

12,2 mln zł

2017 r.

13,3 mln zł

2016 r.

11,5 mln zł

2015 r.

10,5 mln zł

2014 r.

10,4 mln zł

2013 r.

13,4 mln zł

2012 r.

10,8 mln zł

2011 r.

12,2 mln zł

2010 r.

11 mln zł

2009 r.

9,5 mln zł

2008 r.

7,8 mln zł

2007 r.

12,4 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12,4 tys. zł 7,8 mln zł 9,5 mln zł 11 mln zł 12,2 mln zł 10,8 mln zł 13,4 mln zł 10,4 mln zł 10,5 mln zł 11,5 mln zł 13,3 mln zł 12,2 mln zł 12,4 mln zł 14,3 mln zł 14,4 mln zł 13,1 mln zł 8,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007