Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

KRS

0000027015

NIP

7361492554

REGON

492003900

Adres siedziby

Kościuszki 44, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania osp, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych osp, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu osp uprawnieni są prezes zarządu wraz z jednym członkiem zarządu albo wiceprezes zarządu wraz z jednym członkiem zarządu albo trzech członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A 233 SĄD WOJEWÓDZKI W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017