Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

KRS

0000027015

NIP

7361492554

REGON

492003900

Adres siedziby

Kościuszki 44, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania osp, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych osp, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu osp uprawnieni są prezes zarządu wraz z jednym członkiem zarządu albo wiceprezes zarządu wraz z jednym członkiem zarządu albo trzech członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A 233 SĄD WOJEWÓDZKI W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017