Nazwa pełna

"AUTOMOBILKLUB GORLICKI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000026989

REGON

490561003

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

20 czerwca 2013 r.

Adres siedziby

Sportowa 9, 38-300 Gorlice, Polska

Cel działania

1. Propagowanie I organizowanie sportu samochodowego, motorowego, rowerowego I turystyki samochodowej oraz motocyklowej. 2. Krzewienie kultury motoryzacyjnej poprzez komisję bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Zrzeszenie posiadaczy wszelkich pojazdów oraz sympatyków motoryzacji, a szczególnie młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza lub upoważnionych członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY