Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 20 czerwca 2013 r.

Nazwa pełna

"AUTOMOBILKLUB GORLICKI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000026989

REGON

490561003

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Sportowa 9, 38-300 Gorlice, Polska

Cel działania

1. Propagowanie i organizowanie sportu samochodowego, motorowego, rowerowego i turystyki samochodowej oraz motocyklowej. 2. Krzewienie kultury motoryzacyjnej poprzez komisję bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Zrzeszenie posiadaczy wszelkich pojazdów oraz sympatyków motoryzacji, a szczególnie młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza lub upoważnionych członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY