Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO FOTOLOTNICZE"GEOKART-MGGP"

Nazwa pełna

MGGP AERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000026913

NIP

8731256310

REGON

850414002

Adres siedziby

Karola Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest dwuosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie - bez ograniczeń. Jeśli zarząd liczy co najmniej trzech członków, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie - bez ograniczeń lub wiceprezes i członek zarządu działający łącznie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 listopada 2007 r.

  500 udziałów w łącznej kwocie 750.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 sierpnia 2020 r.

  515 udziałów o wartości 1.500,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 772.500,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 sierpnia 2020 r.

  515 udziałów o wartości 1.500,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 772.500,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

21,6 tys. zł

2022 r.

40,5 tys. zł

2021 r.

3 mln zł

2020 r.

909,1 tys. zł

2019 r.

15 tys. zł

2017 r.

1,3 mln zł

2016 r.

1,9 mln zł

2015 r.

3,3 mln zł

2013 r.

195,1 tys. zł

2010 r.

1,6 mln zł

2009 r.

2,4 mln zł

2008 r.

1,6 mln zł

2006 r.

18,1 zł

2004 r.

21,3 tys. zł

2004
2006
2008
2009
2010
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
21,3 tys. zł 18,1 zł 1,6 mln zł 2,4 mln zł 1,6 mln zł 195,1 tys. zł 3,3 mln zł 1,9 mln zł 1,3 mln zł 15 tys. zł 909,1 tys. zł 3 mln zł 40,5 tys. zł 21,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

9 mln zł

3,5 mln zł

2007 - 2013

1

1,2 mln zł

704,7 tys. zł

Łącznie

3

10,2 mln zł

4,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 767 SĄD REJONOWY W TARNOWIE,WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001