Nazwa pełna

HPH - HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000268952

NIP

6482607843

REGON

240516634

Adres siedziby

Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 grudnia 2006 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

76,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: prezes zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego, każdy z członków zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego lub prokurent spółki w zakresie przewidzianym dla prokury.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

1,2 mln zł

2017 r.

500 tys. zł

2013 r.

4,7 tys. zł

2012 r.

1,4 tys. zł

2012
2013
2017
2019
1,4 tys. zł 4,7 tys. zł 500 tys. zł 1,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,5 mln zł

5,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007